logo nww broodfondsHet NWW-Broodfonds organiseert de tweede ledenbijeenkomst van dit jaar op dinsdag 2 juli 2019 in de Werfkelder van de Kargadoor in Utrecht. Er zijn nu 35 deelnemers. Halen we de groei naar 40 leden per 31 december 2019?

Aanvang is 15:00 uur en we verwachten dat we de vergadering rond 17:00 uur kunnen afsluiten. Na afloop is er gelegenheid gezamenlijk te eten (op eigen kosten) met daarna een interessante presentatie door de Ruimtescheppers.

Als solidariteitsvereniging is het goed elkaar zoveel mogelijk te ontmoeten. Het Broodfonds bestuur rekent dan ook op een grote opkomst!

Ook belangstellenden zijn van harte welkom, voor informatie over het broodfonds zie NWW Broodfonds

Contact en aanmelden
Aiso Vos, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (secretaris NWW-Broodfonds)

Agenda NWW-Broodfonds ledenvergadering
dinsdag 2 juli 2019 | 15:00-17:00 | Werfkelder Kargadoor, Utrecht

 • Opening en vaststelling agenda
 • Notulen ALV 24 januari 2019
 • Inleiding van twee deelnemers over hun werkzaamheden. Michiel Schöller is één van deze twee. Een tweede inleider wordt nog gezocht.
 • Wijziging Bestuur
  • Katrien van ’t Hooft neemt afscheid als voorzitter en als lid van het bestuur
  • Het bestuur stelt voor om Bert ten Brinke, nu bestuurslid, te benoemen tot voorzitter
  • Verkiezing twee nieuwe bestuursleden
 • Afscheid Katrien van ’t Hooft en Siebe Bosch (afgelopen januari afgetreden als penningmeester)
 • Stand van zaken (per 1 juni 2019):
  • Aantal deelnemers: 35 nu/36 per 1 juli
  • Aantal kandidaten: 1 nu/0 per 1 juli
  • Maandelijkse inleg: € 2.700,00
  • Totale buffer: € 66.633,00
  • Halen we de groei naar 40 leden per 31 december 2019?
 • Afspraken volgende ALV
 • Rondvraag
 • Sluiting

 

Go To Top