Zomerborrel 2019Najaars ALV met thema Klimaatadaptatie, op donderdag 21 november 2019 in Amersfoort.

WaterForce Najaars ALV 2019 & Themamiddag Klimaatadaptatie

 • datum: donderdag 21 november 2019
 • tijd: 15:00 - 19:00 uur, met gezamenlijke maaltijd
 • locatie: Het Lokaal, Oliemolenhof 90 in Amersfoort (15 min lopen vanaf station Amersfoort)

Contact
Matty Nierop, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


PROGRAMMA

15:00 | Inloop met koffie en thee

15:30 | Thema Klimaatadaptatie, leden vertellen over hun werk:

 • Gemeenten anticiperen op klimaatontwikkeling - door Erik van Grunsven
  Als gevolg van een toename van zware neerslag neemt het risico op wateroverlast toe. Hoe gaan de gemeenten hiermee om, en welke maatregelen nemen ze? Erik geeft een toelichting, en belicht onder meer de aanpak van de gemeente Cuijk.
 • Actieplan Bodem en Water Flevoland - door Eva Eigenhuijsen
  LTO, Provincie en waterschap Zuiderzeeland werken aan Actieplan Bodem en Water. Een gezonde bodem leidt tot efficiƫnter gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, dus tot een betere waterkwaliteit. Via Bodem kom je in gesprek met de agrarische sector. Eva praat ons bij over het Actieplan, en stipt een aantal specifieke projecten aan, zoals Zicht op de Bodemstructuur, Grip op de Bodem en Groene draad van het klimaat.
 • Ruimtelijke Adaptatie Zuid Nederland - door Twan Tiebosch
  Programma Ruimtelijke Adaptatie geeft richting aan een regionaal proces van samenwerken voor klimaatstresstesten, risicodialogen en adaptatie strategie. Twan werkt nu ruim een jaar als kwartiermaker Klimaatadaptatie Zuid Nederland. Hij vertelt over het programma en de nog te nemen stappen (en de kansen voor zelfstandigen).
 • Discussie

17:15 | Najaars ALV 2019

18:15 | Netwerkborrel en maaltijd

Contact
Matty Nierop, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Go To Top