paardenbijter Schammer aug2019Voor de Zomerexcursie maakten we een 1,5 meter wandeling in De Schammer, een gebied met nieuwe natuur en waterberging bij Amersfoort, op vrijdagmiddag 19 juni 2020.

Zomerexcursie in De Schammer bij Amersfoort

De geplande excursie in het gebied van de Hierdense Beek bleek nu niet haalbaar ivm de coronaregels, dus dat houden we nog te goed. We vonden een mooi alternatief om elkaar te ontmoeten en live te spreken tijdens een rondwandeling in De Schammer bij Amersfoort.

2020 zomerexcursie 4

2020 zomerexcursie 2

We verzamelden vrijdagmiddag 19 juni om 16 uur op de parkeerplaats. Henk Nobbe (Waterschap Vallei en Veluwe) gaf uitleg over De Schammer. Hij was destijds betrokken bij de inrichting en de omvorming van agrarisch gebied naar natuur- en waterbergingsgebied.

Daarna maakten we in kleine groepen een rondwandeling. Onderweg kwamen we langs Landwinkel de Kopermolen om iets te drinken en te knabbelen.

Dit gebied van het Utrechts Landschap ligt langs de Barneveldse beek en het Valleikanaal. 'Aan de rand van de stad Amersfoort ontwikkelen zich in rap tempo twee bijzondere natuurgebieden. Het agrarische gebied ten oosten van de stad is omgevormd tot natuur met schraal grasland, rietmoeras, bosschages en poelen. In 2007 is Bloeidaal aangelegd en in 2011 volgde De Schammer' - lees verder: Utrechts Landschap - De Schammer

Contact
Matty Nierop, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2020 zomerexcursie 3

 

 

Go To Top