Hoe denken burgers, bedrijven en overheid over hun verantwoordelijkheid voor de leefomgeving en voor elkaar? Welke bewegingen zijn er op dit gebied gaande in onze maatschappij? Ervaar het tijdens de Lichtkogel experience!

De Lichtkogel van Rijkswaterstaat organiseert in samen­werking met het Bert-Hellingerinstituut een serie systemische opstellingen over het thema:

Verschuivende verantwoordelijkheden – Tussen zorgplicht en zelfredzaamheid

Deze bijzondere experience vindt plaats op dinsdag 6 december 2016, van 10.00-16.00 uur bij het LEF in Utrecht.

  • Wat als burgers andere plannen voor hun leefomgeving hebben dan de politiek?
  • Durven we te vertrouwen op het idee van zorgplicht bij iedereen?
  • Welke systeemverantwoordelijkheid moet de rijksoverheid laten zien?

Methode - Systemische opstellingen
We gaan verkennen hoe onze denkbeelden over de verdeling van verantwoordelijk­heden aan het schuiven zijn. Met de methode van systemische opstellingen kunnen we inzicht krijgen in onder andere de verhoudingen tussen groepen en de dynamiek in een systeem. Hoe werkt het? Een deelnemer brengt een vraagstuk in. Representanten voor de perso­nen, functies en concepten die voor de vraag relevant zijn, worden in de ruimte geplaatst. Door posities van representanten te veranderen, ontbrekende elementen toe te voegen en relaties te benoemen, kunnen nieuwe inzichten over mogelijke oplossingen ontstaan.

Programma
9.30 uur: Inloop met koffie
10.00 uur: Korte introductie
10.10 uur: Jan Jacob Stam, directeur van het Bert-Hellinger Instituut Nederland, legt uit hoe een systemische opstelling werkt en wat we kunnen verwachten. Vervolgens begeleidt hij de groep in een opstelling over het thema ‘Verschuivende verantwoordelijkheden in Nederland’
12:00 uur: Lunch
13:00 uur: Subgroepen gaan aan de slag om specifieke vraagstukken uit het ochtendgedeelte verder te onderzoeken in een opstelling. De subgroepen worden begeleid door ervaren begeleiders van opstellingen: Bibi Schreuder, Barbara Hoogenboom en Laura van Loon. Ten slotte bespreken we onder leiding van het LEF met elkaar de oogst van de dag
16.00 uur: Afsluiting

Lichtkogel Experience

  • dinsdag 6 december 2016 in het LEF future centre van Rijkswaterstaat in Utrecht
  • contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.