Op 14 november werd de najaars ledenvergadering georganiseerd, met interessante thema's en een kort statutair gedeelte. Nieuwe leden stelden zich voor, themagroepen ontmoetten elkaar voorafgaand aan het plenaire programma, en na afloop was er natuurlijk een borrel en gezamenlijke maaltijd.

Programma Najaars Ledenvergadering

 • 14.00 - Bijeenkomsten van diverse themagroepen
 • 15.45 - Inloop met koffie en thee
 • 16.00 - Inhoudelijk deel in twee parallelle sessies:
  • Watersysteem: Schetsontwerp natuurinrichting Binnenveld, door Johan de Putter en Hein Bouwmeester. Tijdens deze presentatie een excursie naar het gebied tussen Wageningen, Ede en Veenendaal, met een nieuw gerealiseerd aaneengesloten gebied natte natuur. Vanwege het veldbezoek is stevig schoeisel vereist!
  • Watertechnologie: Water Treatment without Waste Material - a Sustainable Innovative Dutch Technology for Metal or Anion Recovery, door Michiel Schöller. In deze interactieve presentatie een complete beeld van deze technologie, met toepassingen en laatste ontwikkelingen. En natuurlijk voldoende ruimte om vragen te stellen.
 • 17.15 - Statutair deel vWF ALV
  • met o.a. jaarplan 2017 en bestuursverkiezing
 • 18.00 - Zeepkist: pitches van nieuwe leden WaterForce
 • 18.20 - Afsluitende borrel en gezamenlijke maaltijd

Najaars Ledenvergadering, november 2016
gehouden op maandag 14 november 2016, bij biologische zorgboerderij De Hooilanden in Bennekom.

Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Watersysteem: Schetsontwerp natuurinrichting Binnenveld - met excursie olv Johan de Putter en Hein Bouwmeester

Al lange tijd ware er plannen om het Binnenveld, het natte gebied tussen Wageningen, Ede en Veenendaal anders in te richten. Het betreft het zuidelijke deel van de Gelderse Vallei, waar eeuwenlang blauwgraslanden voorkwamen. Deze graslanden zijn bijna allemaal verdwenen, behalve enkele restanten in Natura 2000 gebied de Bennekomse Meent. Dit jaar is het dan zover: we hebben een schetsontwerp opgesteld, samen met een team van de provincie Gelderland, en aangestuurd door Staatsbosbeheer, LTO / ANV en vereniging Mooi Wageningen. Een bijzondere volgorde dus, met een bijzonder resultaat: bijna 300 hectare aaneengesloten natte natuur, waaronder blauwgraslanden, trilvenen, moeras en bloemrijke graslanden. Onderdeel van het plan is de uitwerking van PAS maatregelen in het Natura 2000 gebied, inpassing van de regionale waterbergingsfunctie voor het gebied en herstel van de Kromme Eem, een oude gedempte beek.
Tijdens de excursie hebben Johan en Hein enkele elementen uit het plan toegelicht. Onderdeel van de excursie iwas een demonstratie van artesisch water; water wat onder hoge druk uit de diepe ondergrond opborrelt met een drukhoogte tot enkele meters boven maaiveld. Een must voor water-specialisten om gezien te hebben.