Het NWW Broodfonds organiseert een nieuwjaars netwerkmiddag op donderdag 5 januari 2017, tijdens de NEDWORC Nieuwjaarsdag in de Kargadoor, Utrecht.

Beste NWW Broodfonds collega's,

Tijdens onze vorige Broodfonds ALV op 5 juli 2016 hebben we besloten om de volgende algemene ledenvergadering te houden op de dag van de Nieuwjaarsborrel van Nedworc. Dit zal zijn op donderdag 5 januari 2017, in de Kargadoor in Utrecht. Graag willen we jullie als Broodfonds leden, en met name ook de nieuwe en aankomende leden, hiervoor uitnodigen. Hopelijk zijn jullie dan in ’t land en beschikbaar, zodat we eea. rond ons Broodfonds kunnen bespreken en elkaar een goed nieuwjaar wensen. Volgens afspraak zullen twee van onze leden iets vertellen over hun activiteiten.

Agenda o.a.:
- Voorstelrondje ivm nieuwe leden
- Stand van zaken wb aantal leden en Broodfondsenmakers
- Afspraken rond volgende ALV - bij Waterforce/Waterfocus
- Info over activiteiten van 2 leden: Wim van Krieken + Alexander Mueller (moet bevestigd worden)
- Aanpassingen van o.a. het reglement ivm aanscherping van de privacyregels (initiatief Broodfondsmakers)

NWW Broodfonds - Nieuwjaars netwerkbijeenkomst

  • datum: donderdag 5 januari 2017
  • tijd: 15.00-17.30 uur
  • plaats: Kargadoor, Utrecht (Oudegracht 36, op loopafstand van Utrecht CS)

Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hartelijke groet en graag tot dan!
NWW Broodfonds bestuur: Siebe Bosch, Katrien van’t Hooft, Joost van der Meer en Bob van der Winden

NWW Broodfonds is de AOV voorziening voor en door leden van Nedworc, WaterForce en Waterfocus. Belangstelling om ook mee te doen? - lees verder