Marc Balemans
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Marc Balemans heeft ruim 20 jaar werkervaring in de watersector. Als zelfstandig adviseur overziet hij het speelveld van techniek, bestuur en beleid. Marc neemt als verbinder de regierol. Daarbij kiest hij altijd de persoonlijke benadering. Een teamwerker die strategisch denkvermogen combineert met een hands-on mentaliteit. Marc heeft een universitaire opleiding integraal waterbeheer, aangevuld met opleidingen en ervaring in management development.

Als voorzitter bewaakt hij de koers van WaterForce en leg de verbinding met andere spelers in de watersector. Waar kunnen we elkaar versterken? Hoe versterken we samen de positie van de zelfstandige professional?

Peter Paul Verbrugge
penningmeester

Peter Paul Verbrugge is waterbeheerder in hart en nieren. Opgeleid als hydroloog heeft hij als beleidsadviseur en procesmanager ruim 25 jaar ervaring in het opstellen en realiseren van integraal waterbeleid voor waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat. Hij heeft tal van beleidsplannen, waterhuishoudkundige (onderzoeks)projecten en plannen voor grote uitvoeringswerken opgesteld en is betrokken geweest bij diverse gebiedsplannen. Naast het opstellen van beleid, is hij zeer ervaren in het maken van de koppeling tussen beleid en uitvoering, en het organiseren van de uitvoering. Peter Paul besteedt daarbij bewust aandacht aan het goed benutten en uitwisselen van kennis. Hij maakt daarvoor gebruik van zijn advies- en coachvaardigheden.

Matty Nierop
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Matty Nierop werkt ruim 20 jaar in het waterbeheer en sinds 2005 als zelfstandig ondernemer. Beleid- en planvorming zijn de kern van haar werk, met de laatste jaren een accent op stedelijk water - met raakvlakken naar zowel afvalwaterketen als stedenbouw en RO.

WaterForce is voor haar een belangenbehartiger voor de leden en een platform waar enthousiaste en gedreven waterprofessionals elkaar kunnen ontmoeten, inspireren en van elkaar leren om hun (vak)kennis een stap verder te brengen. Daar wil zij in de rol van secretaris graag aan bijdragen.

Johan de Putter
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Johan de Putter is zelfstandig water- en landschapsontwerper en heeft zijn kantoor in Wageningen. Vanuit zijn achtergrond in de hydrologie slaat hij een brug richting landschap en ruimtelijke inrichting. Hij is gespecialiseerd in beekherstel en hermeandering maar is ook betrokken bij waterberging, natuurontwikkeling, Ruimte voor de Rivier en andere cultuurhistorie en landschapsopgaven. Zijn ambitie is de beste waterontwerper van Nederland te zijn. Hij is creatief, kwaliteitsgericht en relativerend. Ook wordt hij gekenmerkt als gangmaker; hij krijgt mensen in beweging. Dat is ook zijn motivatie als bestuurslid van WaterForce; samen ergens voor gaan, het delen van ervaringen en netwerken, en elkaar willen helpen.

Johan is algemeen bestuurslid en heeft communicatie als zijn portefeuille.

Johan van Mourik,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Johan van Mourik heeft gewerkt bij diverse grote ondernemingen, oa als Productmanager Water bij industriepark Chemelot in Geleen (demi, drinkwater, koelwater, proceswater) en als MT lid bij EdeA (vof DSM, Sabic, Essent), manager projecten en turnarounds met een orderportefeuille 200 miljoen. Johan werkt nu als ZZP-er, en is daarnaast voorzitter van Stg Industriële watertechnologie (SKIW) en adviseur bij OKB Ondernemers Klankbordgroep.

Johan heeft toegang tot een groot relevant netwerk, hij vertaalt problemen graag in kansen en acties, werkt resultaat- en praktijkgericht – en is bij Waterforce actief als coördinator van de Themagroep Industriewater.

Peter Hoefsloot,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Peter Hoefsloot werkt voor Nederlandse Provincies en Waterschappen, en voor internationale organisaties zoals het World Food Program, FAO en GIZ.

Peter coördineert de GEO-ICT groep van Waterforce. De geo-informatici binnen Waterforce komen regelmatig bijeen en vervullen samen opdrachten.

Erik Eggers,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Erik Eggers heeft van 1979 tot 2006 van laag tot hoog gewerkt bij DHV in binnen- en buitenland. Als zelfstandige werkte hij als interim manager van vooral investeringsprojecten, o.a. bij HHSK, Brabantse Delta en Wetterskip Fryslan. Erik is als senior specialist Water Supply en Sanitation verbonden aan PUM.

Erik is coördinator van de Themagroep Waterbehandeling en van het Buitenland netwerk.

Go To Top