Johan de Putter
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Johan de Putter is zelfstandig water- en landschapsontwerper en heeft zijn kantoor in Wageningen. Vanuit zijn achtergrond in de hydrologie slaat hij een brug richting landschap en ruimtelijke inrichting. Hij is gespecialiseerd in beekherstel en hermeandering maar is ook betrokken bij waterberging, natuurontwikkeling, Ruimte voor de Rivier en andere cultuurhistorie en landschapsopgaven. Zijn ambitie is de beste waterontwerper van Nederland te zijn. Hij is creatief, kwaliteitsgericht en relativerend. Ook wordt hij gekenmerkt als gangmaker; hij krijgt mensen in beweging. Dat is ook zijn motivatie als bestuurslid van WaterForce; samen ergens voor gaan, het delen van ervaringen en netwerken, en elkaar willen helpen.

Johan heeft eind 2018 de voorzittershamer overgenomen van Marc Balemans; daarvoor was hij bestuurslid communicatie.

Peter Paul Verbrugge
penningmeester

Peter Paul Verbrugge is waterbeheerder in hart en nieren. Opgeleid als hydroloog heeft hij als beleidsadviseur en procesmanager ruim 25 jaar ervaring in het opstellen en realiseren van integraal waterbeleid voor waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat. Hij heeft tal van beleidsplannen, waterhuishoudkundige (onderzoeks)projecten en plannen voor grote uitvoeringswerken opgesteld en is betrokken geweest bij diverse gebiedsplannen. Naast het opstellen van beleid, is hij zeer ervaren in het maken van de koppeling tussen beleid en uitvoering, en het organiseren van de uitvoering. Peter Paul besteedt daarbij bewust aandacht aan het goed benutten en uitwisselen van kennis. Hij maakt daarvoor gebruik van zijn advies- en coachvaardigheden.

Matty Nierop
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Matty Nierop werkt ruim 20 jaar in het waterbeheer en sinds 2005 als zelfstandig ondernemer. Beleid- en planvorming zijn de kern van haar werk, met de laatste jaren een accent op stedelijk water - met raakvlakken naar zowel afvalwaterketen als stedenbouw en RO.

WaterForce is voor haar een belangenbehartiger voor de leden en een platform waar enthousiaste en gedreven waterprofessionals elkaar kunnen ontmoeten, inspireren en van elkaar leren om hun (vak)kennis een stap verder te brengen. Daar wil zij in de rol van secretaris graag aan bijdragen.

avatar586 48a9c0bfb0ae7523f333d2e7aaff2100

Guido Ritskes
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mijn naam is Guido Ritskes, en ik woon dichtbij het grootste bosgebied van Nederland, in Arnhem-Noord. Ik ben daar dan ook veel te vinden op de mountainbike, hardlopend of wandelend.

De rode draad in mijn werk is toch wel het verbeteren van werkprocessen in het waterbeheer. Zo richt ik me oa op risico gestuurd waterbeheer. Dat betekent dat je met een bepaalde methodiek en in een bepaalde structuur naar je watersysteem kijkt en analyseert welke risico’s het grootst zijn, en welke beheermaatregelen het meest efficiënt om die risico’s te reduceren, anders gezegd: het functioneren van het watersysteem te verbeteren.

Als bestuurslid communicatie wil ik meewerken aan het organiseren van bijeenkomsten, en daarnaast wil ik me richten op ledenwerving en waar nodig belangenbehartiging. Ik heb er zin in, en zie jullie snel weer!

avatar666 50c2894fee80ae29d2f0e962f4884c7c

Frank van Dien
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mijn naam is Frank van Dien, ik woon sinds eind 2018 in Boxtel en sinds mensenheugenis ben ik zelfstandige en dat heeft in verschillende vormen altijd iets met het milieu te maken gehad.

De laatste 25 jaar is afvalwater zuiveren met behulp van helofytenfilters mijn lust en mijn leven. Dat is feitelijk een gekke markt waarin niet zo heel veel spelers zijn en ik  ben één van de mensen die zich hierin specialist mag noemen. De rode draad in mijn werk is ontwerpen en adviseren. Met mijn bedrijf ECOFYT bouw ik ook filters, in binnen- en buitenland en daartoe heb ik een klein clubje ZZP-ers om mij heen verzameld, want in je eentje bereik je niet zoveel.

Als bestuurslid van Waterforce wil ik meewerken aan het organiseren van bijeenkomsten waarin we kunnen sparren over water- en ZZP-gerelateerde onderwerpen en, ook voor mij zeker niet onbelangrijk, gezellig iets kunnen drinken en eten met elkaar. Daarnaast wil ik me richten op interne versterking van WaterForce.

Peter Hoefsloot,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Peter Hoefsloot werkt voor Nederlandse Provincies en Waterschappen, en voor internationale organisaties zoals het World Food Program, FAO en GIZ.

Peter coördineert de GEO-ICT groep van Waterforce. De geo-informatici binnen Waterforce komen regelmatig bijeen en vervullen samen opdrachten.

Erik Eggers,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Erik Eggers heeft van 1979 tot 2006 van laag tot hoog gewerkt bij DHV in binnen- en buitenland. Als zelfstandige werkte hij als interim manager van vooral investeringsprojecten, o.a. bij HHSK, Brabantse Delta en Wetterskip Fryslan. Erik is als senior specialist Water Supply en Sanitation verbonden aan PUM.

Erik is coördinator van de Themagroep Waterbehandeling en van het Buitenland netwerk.

Go To Top